Fabryka Mebli STOLAR Jankowy

Budowa kotłowni do termicznego przekształcania odpadów drewnopochodnych,  wyposażona w dwa kotły RTPO 1500 kW oraz 500 kW