Kotłownie parowe

Kotły parowe oferowane przez firmę RadmaR-Ekoenergia charakteryzują się:

  1. Produkcją pary od 500 do 3000 kg/h, przy ciśnieniu od 0,4 do 1,5 MPa.
  2. Wysoką sprawnością.
  3. Są wyposażone w palniki retortowe spalające pellet, eko-groszek oraz miał.
  4. Szerokim zakresem mocy i wydajności pary.

Całkowita automatyka oraz palnik retortowy są gwarancją szybkiego rozruchu ze stanu zimowego, szybkie dostosowanie wydajności kotła do aktualnego poboru pary przez urządzenia technologiczne oraz stabilne ciśnienie pary w instalacji, niezależnie od wahań w zapotrzebowaniu pary.

Jeśli potrzebujesz szerszych informacji na temat kotłów parowych prosimy skontaktuj się:

P. Andrzej Zabłocki
andrzej.z@radmar-ekoenrgia.pl
kom:+48 602 385 548