Kotłownie dla przemysłu meblarskiego


Termiczne przekształcanie odpadów z płyt drewnopochodnych


PODEJŚCIE TECHNOLOGICZNE


Dzieki posiadanemu know-how oraz stałemu rozwojowi dojrzałej technologii opracowaliśmy specjalną specyfikację instalacji kotłowej dedykowanej do termicznego przekształcania odpadów z płyt drewnopochodnych. Nasze rozwiązanie konstrukcyjne spełnia surowe wymogi technologiczne jak i standardy emisyjne w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów jak również wymaganych standardów emisjyjnych, główne wymogi dla kompletnej instalcji to:

Odpowiednia konstrukcja paleniska zapewniająca przebywanie gazów spalinowych przez 2 s w temperaturze minimum 850 º C.


Wyposażenie kotła w:
 • Dodatkowy palnik odpowiedzialny za utrzymanie temperatury procesu na poziomie minimum 850 º C.
 • Automatyczny system podawania odpadów, pozwalający na zatrzymanie ich podawania w przypadku nie osiągania wymaganych parametrów procesu.
 • Urządzenie techniczne służące do odprowadzenia gazów spalinowych do powietrza, gwarantujące dotrzymanie standardów emisyjnych.
 • Urządzenie techniczne służące do magazynowania odpadów powstałych w wyniku procesu.
Prowadzenie ciągłych pomiarów:
 • temperatury gazów spalinowych.
 • Stężenia tlenu w gazach spalinowych.
 • Ciśnienia gazów spalinowych.
Standardy emisyjne głównych substancji
pomiary średnie trzydziestominutowe:
 • pył – 30 mg/m3
 • chlorowodór – 60 mg/m3
 • fluorowodór – 4 mg/m3
 • dwutlenek siarki – 200 mg/m3
 • tlenek węgla – 100 mg/m3
 • tlenki azotu – 400 mg/m3
Rozwiązania technologiczne oferowane przez producenta instalacji:
 • Zastosowane materiały odporne na wysokie temperatury procesu w tym ruszt i cermika paleniska.
 • Podwójne strefy nadmuchu powietrza pierwotnego i wtórnego
 • Wydajna recyrkulacja spalin zapewnia wysoką sprawność procesu spalania i obniżenie wartości emisji Nox. Umożliwa kontrolę temperatury maksymanej procesu spalania w celu unikanięcia tworzenia się szlaki i "klinkieru".
 • Dwustopniowy system filtracji spalin zapewnia redukcję emisji pyłu do poziomu < 20 mg/m3.
 • W przypadku spalania trudnych paliw z dużym udziałem powłok ochronnych lub impregnatów stosujemy dodatkowy system redukcji Nox (SNCR).

TECHNOLOGIA SPALANIA


 • Czas ekspozycji gazów spalinowych w komorze spalania oraz temperatura procesu nie standaryzowane
 • Brak modulowanego palnika podtrzymującego temperaturę procesu
 • Nie posiad systemu redukcji emisji pyłu w standardzie wymaganym dla spalania odpadów
 • Nie posiada systemu redukcji Nox lub aktywacji kontroli spalania
 • Stosowana automatyka i sterowanie pracą kotła nie pracują w algorytmie odpowiednim dla procesu termicznego przekształcania odpadów
 • Nie posiada wydajnej recyrkulacji spalin niezbędnej do utrzymania i sterownia temperatury procesu w górnych stanach ( do 1100 ºC ), której przekroczenie jest niebezpieczne dla paleniska i konstrukcji kotła oraz powoduje powstawanie szlaki i tzw. "klinkieru" z paliwa
 • brak recyrkulacji i systemu redukcji pyłu powoduje w dalszej konsekwencji nadmierne zużycie okładzin ogniotrwałych i wymiennika ciepła po przez silne oddziaływanie cząstek pyłu oraz ścieranie części podlegających oddziaływaniu dymu i popiołu – wentylatory, ruszt, kanały spalinowe