Handel

Jesteśmy profesjonalistami, priorytetem dla nas jest kompleksowa obsługa. Oprócz wysokoefektywnych i nowoczesnych technologi grzewczych oferujemy hurtową sprzedaż i dostawę biomasy. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem biomasy, koniecznie skontaktuj się z nami.

Poniżej opisujemy czym jest biomasa i jak szerokie posiada zastosowanie.

Co to jest BIOMASA?

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są: drewno, trociny, słoma zbóż i rzepakowa, gałęzie wierzby, liście, igliwie, czyli resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne. Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe. Im suchsza, im bardziej zagęszczona jest biomasa, tym ma większą wartość jako paliwo. Paliwo uszlachetnione, wartościowe to na przykład brykiet, produkowany z rozdrobnionych odpadów drzewnych czy pellety drzewne, uzyskiwane poprzez suszenie, mielenie i prasowanie biomasy. Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości na świecie, naturalne źródło energii.

Pellet

Pellet to spolszczona nazwa angielskiego słowa "pellets" - to rodzaj biomasy w postaci granulatu, wykonanego z odpadów pochodzących z przemysłu drzewnego. Produkuje się go w specjalnych urządzeniach, w których zmielone, wysuszone , czyste odpady drzewne poddawane są wysokiej temperaturze, a następnie pod ciśnieniem tłoczone przez sita z otworami odpowiadającymi ich średnicy, zazwyczaj 6 lub 8 mm. Pellety są pakowane w worki po 15 lub 25 kg oraz w tzw. big-bagi, czyli worki po 1 tonie. Występuje także pellet sprzedawany luzem. Wartość energetyczna pelletu wynosi od 16 do 20 MJ/kg (4,8-5kWh/kg). Pellety dobrej jakości, potwierdzonej certyfikatem DIN 51731 (Plus), produkowane zgodnie z normą z niezanieczyszczonego drewna, przeznaczone są do spalania w palnikach, kotłach, kominkach, nagrzewnicach. Istnieje także na rynku pellet tzw. przemysłowy, produkowany z odpadów rolnych takich, jak: łodygi roślin uprawnych, słoma, siano, ziarna zbóż, złom drewna, rośliny energetyczne itp., który nie nadaje się do spalania w palnikach nadmuchowych, lecz jest tanim, ?zielonym? paliwem dla dużej energetyki.

Korzyści płynące z tytułu stosowania pelletu:

  • Spalanie pelletu nie powoduje efektu cieplarnianego, w odróżnieniu od wszystkich paliw kopalnych, ponieważ ilość dwutlenku węgla powstająca przy spalaniu tego paliwa jest równa tej, którą niedawno zasymilowały z atmosfery rośliny w procesie fotosyntezy; nazywamy to CO2 neutralny;
  • Spalanie pelletu nie powoduje emisji szkodliwych gazów do atmosfery i pozostawia jedynie do 1% popiołu, który jest doskonałym nawozem naturalnym dla ogrodnictwa i rolnictwa;
  • Pellety produkowane są z odpadów drzewnych i rolniczych, zatem jego produkcja przyczynia się do zmniejszenia ilości własnych odpadów poprodukcyjnych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa kopalne. W efekcie daje większą niezależność rodzimej gospodarki od dostaw paliw kopalnych z innych krajów;
  • Duże oszczędności, płynące ze znacznie niższej ceny wyprodukowania jednostki energii z pelletu w porównaniu z innymi źródłami energii.

Na co należy zwracać uwagę przy zakupie pelletu.

Palniki Eurofire, stosowane w naszych instalacjach, przeznaczone są do spalania pelletu, spełniającego wymogi normy DIN 51731 , co określone jest w otrzymywanym przez producentów tego paliwa specjalnym certyfikacie. Należy więc zwracać uwagę, czy pellet jest dobrej jakości. Można to ocenić organoleptycznie: jasny kolor, zwarte granulki, suchy (do 10% wilgotności), brak lub nieznaczna ilość pyłu i drobin, brak trocin, szczelnie zapakowane worki.

Zalecany jest pellet o średnicy 6 lub 8 mm.

Dlaczego opłaca się ogrzewanie pelletem?

Opłacalność stosowania pelletu do ogrzewania najlepiej widać w porównaniu z olejem opałowym. Wśród naszych klientów są szkoły wiejskie, pozbawione możliwości korzystania np. z gazu ziemnego, czy ciepła z ciepłowni komunalnej. Aby uświadomić, jak bardzo się opłaca na przykład zastąpienie palnika olejowego pelletowym przedstawiamy poniżej przykładową analizę opłacalności ogrzewania pelletem, wykonaną dla pewnej wiejskiej szkoły podstawowej. Moc kotła z palnikiem olejowym wynosiła około 200 kW. Palnik ten został zastąpiony palnikiem pelletowym. Analizę wykonano na podstawie informacji o rocznym zużyciu oleju, otrzymanym od użytkownika kotła olejowego, ceny uzyskano z ogólnie dostępnych źródeł (Internet, dane podawane przez producentów i firmy sprzedające paliwa).

Średnioroczne zużycie oleju opałowego (litry) 35 000
Średnioroczne zużycie oleju opałowego (tony) 29,750
Wartość opałowa 1 t oleju (GJ) 42
Średnioroczne zapotrzebowanie na energię (GJ) 1249,5
Wartość zużytego oleju (cena 1l = 2,5 zł) 87 500
Wartość opałowa 1 t pellets (GJ) 18
Średnioroczne zapotrzebowanie na pellets (t) 69
Wartość zużytego pelletu (cena 1t = 660 zł brutto) 45 815
Oszczędności w skali 1 roku zł 41 685

Zrębki i trociny drzewne

Zrębki drzewne to rozdrobnione drewno w postaci długich na 5-100 mm, szerokości 10-20 mm i grubych na 2-8 mm ścinków o charakterystycznym, romboidalnym kształcie. Dzięki rozdrobnieniu drewna na zrębki uzyskujemy możliwość zautomatyzowania procesu spalania oraz wygodniejszy sposób magazynowania. Wartość opałowa zrębków wynosi 10-16 MJ/kg (średnio przyjmuje się 13 MJ/kg), wilgotność 20-60% (jeżeli pochodzą z tartaków, zawierają dużo wody 40-50%; zrębki leśne 30%), a zawartość popiołu, którą zwiększa ewentualne zanieczyszczenie kamieniami, glebą i piachem stanowi od 0,6 do 1,5% suchej masy. Zrębki są doskonałym paliwem dla kotłów. Wadą tego paliwa jest wrażliwość na zmiany wilgotności powietrza i podatność na choroby grzybowe. Długo magazynowane zrębki powinny być co jakiś czas przewracane. Ze względu na małą gęstość, zrębki zajmują stosunkowo dużo miejsca podczas składowania. Kotłownie na zrębki wymagają specjalnych magazynów do zapewnienia odpowiedniego zapasu paliwa.