Pompy ciepła i fotowoltaika

 

Dane techniczne Pomp ciepła:

Pompy ciepła (niskotemperaturowe urządzenia grzewcze oraz chłodzące)

- 6 Kw

- 8 Kw

- 11 Kw

- 16 Kw

- 19 Kw

oraz na zamówienie indywidualne większe moce grzewcze do 100 Kw.

Sprężarka Mitsubishi

*Wyposażona w sprężarkę spiralną o wysokiej wydajności oraz oraz funkcję (EVI) dającą niskie wibracje, niski poziom hałasu oraz wysokiej niezawodności.

*Zastosowano wymiennik ciepła z rur ożebrowanych o wysokiej wydajności rozpraszania ciepła.

*Przełącznik przepływu wody zastosowano markowy produkt, charakteryzującym się wysoką niezawodnością oraz skutecznie ochrania urządzenie.

Są to urządzenia wyposażone w funkcję wifi, sterowanie odbywa się przez wyświetlacz od pompy ciepła lub przez aplikacje z telefonu komórkowego

 

Przykładowe dane techniczne przy pompie (8KW)

-Temperatura otoczenia: -25~+43 stopni Celsjusza

-Wydajność grzewcza: 8Kw inventerowa (2~10Kw)

-Znamionowa moc wyjściowa: 2.05 (1~3)Kw

-Maksymalny prąd roboczy: 19A

-COP(A7W35): 3.9W/W

-Temperatura wody ciepłej: 25~55 stopni Celsjusza

- Odporność na wilgoć: IPX4

-Złącze wody wlot/wylot: 25mm

-Hałas: <58db

-Rozmiar jednostki: 880*420*810mm

-Waga netto: 80kg

 

 


Praca ogrzewania:

Płyn roboczy, w stanie gazowym, jest pod ciśnieniem i krąży w układzie przez sprężarkę, a następnie trafia do wymiennika ciepła przez przedni zawór zmiany kierunku. Urządzenie do uwalniania ciepła przez wodę, a czynnik chłodniczy jest skraplany w ciecz pod wysokim ciśnieniem.
Ciekły czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem, który został skroplony prze skraplacz, wchodzi do zaworu rozprężonego. Ciekły czynnik chłodniczy rozszerza się i zmienia stan po dławieniu i staje się niskotemperaturowym, niskociśnieniowym ciekłym czynnikiem chłodniczym i częścią czynnika gazowego.
Po przejściu przez rurociąg, ciekły czynnik chłodniczy odparowuje i absorbuje ciepło powietrza w wymienniku ciepła po stronie powietrza, przekształcając się czynnik gazowy.
Na koniec gazowy czynnik chłodniczy wchodzi do sprężarki przez czterodrogowy zawór zwrotny, a przewód ssący sprężarki ponownie spręża się i cykl się powtarza.

Praca z chłodzeniem:

Po sprężeniu przez sprężarkę, niskotemperaturowy i niskociśnieniowy gazowy czynnik chłodniczy staje się wysokotemperaturowym i wysokociśnieniowym gazowym czynnikiem chłodniczym. Po spuszczeniu z rury wydechowej sprężarki wchodzi do skraplacza (wymiennik ciepła po stronie powietrza) przez czterodrogowy zawór zmiany kierunku. Podczas pracy wentylatora ciepło jest odprowadzane, dzięki czemu czynnik chłodniczy ulega skropleniu i staje się ciekłym czynnikiem chłodniczym.
Ciekły czynnik chłodniczy pod wysokim ciśnieniem, który został skroplony przez skraplacz, wchodzi do zaworu rozprężnego. Ciekły czynnik chłodniczy zwiększa swoją objętość po dławieniu, a stan zmienia się, stając się niskotemperaturowym i niskociśnieniowym ciekłym czynnikiem chłodniczym i częścią czynnika gazowego.
Mieszanina gazowo-cieczowa czynnika chłodniczego przepływa przez parownik (wymiennik ciepła po stronie wodnej) przez rurociąg, a czynnik chłodniczy rozszerza się i odparowuje w wymienniku ciepła, pochłania ciepło w wodzie, odparowuje i pochłania ciepło w postaci gazowej, a temperatura solanki spada. Pompa pracuje w sposób ciągły, a wydajność chłodnicza jest stale pompowana do urządzenia końcowego, a następnie wydzielana jest wydajność chłodnicza.
Na koniec, gazowy czynnik chłodniczy, który został rozprężony i odparowany, przechodzi przez czterodrogowy zawór zmiany kierunku i przewód ssawny sprężarki, aby wejść do sprężarki, a następnie ponownie się sprężać i cykl się powtarza

Rozmrażanie

Gdy urządzenie pracuje w trybie grzania w niskiej temperaturze otoczenia, wymiennik ciepła po stronie powietrza może oszronić, co wpłynie na efekt grzania, dlatego wymagane jest odszraniane.
Sterownik odszrania i dokonuje długoterminowego monitorowania, łącząc temperaturę wężownicy po stronie powietrza i zegar w celu określenia, czy wymagane jest odszraniane.
Urządzenie zmienia tryb ogrzewania na tryb chłodzenia poprzez czterodrogowy zawór zmiany kierunku. W tym momencie gazowy czynnik chłodniczy o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu jest odszraniany przez wymiennik ciepła po stronie powietrza. Wentylator nie pracuje w czasie odszraniania sprężarki.
Po zakończeniu odszraniania następuje powrót do normalnego trybu chłodzenia - praca w trybie grzania poprzez przełączanie czterodrogowego zaworu przełączającego.

 

Dane techniczne zbiorników na wodę i Buforów

Zbiorniki buforowe:

-80 litrów

-100 litrów 

-300 litrów 

Zbiorniki ciepłej wody użytkowej (C.W.U)

-200 litrórw 

-300 litrów 

Zbiorniki oraz bufory wykonanie:

- Materiał (Stal Nierdzewna SS304-2B)

- Grubość warstw izolacyjnych (50mm.)

- Materiał i grubość zbiornika zewnętrznego (Stal ocynkowana kolorowo powlekana 0.6mm)

- Projektowe ciśnienie robocze (7 bar)

- Zakres temperatur <90*C

- kolor  Biały

-Wężownica przy zbiorniku C.W.U 200l i 300l  średnica rurki 20mm, długość 15m 

Ewentualnie inne pojemności zbiornoków do 5000 litrów oraz ilości weżownic w zbiornikach