Kotłownie kontenerowe na pellet

Przedstawiamy Państwu kotłownie kontenerowe – kompletne, w pełni wyposażone źródła ciepła, zasilane w pełni ekologicznym, odnawialnym paliwem ? pelletem drzewnym. Dzięki zastosowaniu paliwa odnawialnego nasze kotłownie nie powodują zwiększenia ilości szkodliwych gazów cieplarnianych w atmosferze (emitowany dwutlenek węgla absorbowany jest przez drzewa, które są następnie surowcem do produkcji pelletu), a minimalne ilości odpadów w postaci popiołu nie są szkodliwe dla środowiska, mogąc stanowić nawóz dla roślin.

Każda kotłownia wyposażona jest w system magazynowania i zaopatrywania kotła w paliwo, sterowany automatycznie palnik, wymiennik, pełną automatykę ze sterowaniem, niezbędne pompy i zawory oraz systemy odprowadzania spalin.

Kotłownie kontenerowe na pellet stanowią alternatywę dla projektowania i wykonania wbudowanych kotłowni gazowych, olejowych lub węglowych oraz modernizacji istniejących obiektów wolnostojących kotłowni osiedlowych.


Podstawowe zalet budowy kotłowni kontenerowych w stosunku do tradycyjnych, wolnostojących kotłowni:

  1. rezygnacja z kosztownych prac adaptacyjnych i remontowych istniejących, dużych kotłowni, opalanych węglem lub miałem węglowym;
  2. możliwość przybliżenia źródła ciepła do odbiorcy, zmniejszająca koszty remontów rozległych sieci ciepłowniczych, minimalizująca straty przesyłu;
  3. możliwość dokonania podziału dużego obiektu kotłowni na mniejsze kotłownie lokalne, o wymaganej mocy cieplnej dla wydzielonych obiektów oraz ich najkorzystniejsze zlokalizowanie pod względem przesyłu ciepła i przyłączenia do mediów zewnętrznych.

Zalety budowy kotłowni kontenerowych w stosunku do kotłowni wbudowanych:

  1. możliwość zasilania w energię cieplną obiektów nie posiadających pomieszczeń spełniających wymogi przepisów dla kotłowni wbudowanych;
  2. rezygnacja z często kosztownych prac adaptacyjnych pomieszczeń kotłowni;
  3. lokalizacja kotłowni w najkorzystniejszym miejscu w stosunku do zasilanych obiektów;
  4. łatwa możliwość rozbudowy poprzez dostawienie kolejnego kontenera.

Zastosowanie kotłowni kontenerowych znacznie ułatwia proces podejmowania właściwych decyzji i skraca do minimum czas potrzebny na realizację inwestycji. Znane są dokładnie wymiary obiektu i jego cena. Należy jedynie podjąć decyzję dotyczącą optymalnej lokalizacji kontenera kotłowni i po uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i uzgodnień podłączyć kontener do wykonanych wcześniej przyłączy.

Kotłownia kontenerowa, odpowiednio zaprojektowana z uwzględnieniem lokalnych warunków (ilości obiegów grzewczych, oporów instalacji, automatyki), jest w całości wykonywana i wyposażana u producenta. Po posadowieniu kotłowni na przygotowanym miejscu przeznaczenia, podłączenie i uruchomienie zajmuje jedynie kilka dni.

Kotłownie kontenerowe wyposażone są w kotły o mocy 100 [kW], 200 [kW], 300 [kW], 500 [kW], 700 [kW] oraz 1000 [kW]. Kotłownie o większej mocy budowane są poprzez zestawienie kilku segmentów kontenerów w jeden obiekt lub jako kilka oddzielnie stojących sekcji. Daje to możliwość budowy kotłowni o mocy kilku megawatów.