DOLMAR
Fabryka Mebli

850kW , kotłownia na zrębki, trociny