Kotłownie o mocy od 200 do 2000 kW…

…do spalania odpadów poprodukcyjnych tj. trocin, zrębków wraz z urządzeniami towarzyszącymi!

Firma specjalizuje się w budowie automatycznych jednostek grzewczych – bezobsługowych o mocy od 200kW do 2000 kW oraz produkcją  urządzeń towarzyszących w/w jednostkom spalającym a mianowicie: podłóg hydraulicznych w silosach trocin, przenośników ślimakowych, przenośników zgarniakowych oraz odprowadzanie spalin do komina. Nasze wyroby charakteryzują się  bezawaryjnością, co wynika z doskonale opracowanego w oparciu o zastosowanie technologii informatycznych, systemu automatycznego sterowania.