Pałac Rozbitek
woj. wielkopolskie

Kotłownia 300 kW oraz podziemny system magazynowania pelletu